Beidh an Oiliúint Sonraí Oscailte ag atosú i mí Mheán Fómhair

July 13, 2022

Tá sé chúrsa oiliúna nua ar shonraí oscailte agus ar bhainistíocht ghinearálta sonraí ar fáil anois d'fhostaithe de chuid na hearnála poiblí.  Seo a leanas iad;

 • Intreoir Ghinearálta ar na Sonraí Oscailte
 • Réamheolas ar an Treoir maidir le Sonraí Oscailte
 • Iniúchtaí Sonraí Oscailte & Foilsiú Sonraí
 • Réamheolas ar an Anailísíocht & Léirshamhlú Sonraí
 • Teicnící Anaithnidithe Sonraí
 • Réamheolas ar Shonraí Nasctha

 

Tá Urban Tide, i gcomhpháirt le hOllscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, tar éis na cúrsaí seo a athfhorbairt go sonrach d’fhoireann na hearnála poiblí in Éirinn.

Tá na cúrsaí á reáchtáil ar líne ach tá súil againn, áfach, go mbeidh oiliúint duine le duine ann arís sna míonna beaga atá amach romhainn. Is féidir teacht ar NASF do d’eagraíocht agus é a chur isteach anseo agus cúrsaí ar leith a chur in áirithe trí Eventbrite.

Ag brath ar leibhéil ráchairte, beidh cúrsaí eile ann ar an mbliain seo chugainn, féach thíos na sonraí ar na cúrsaí. 

Dá mb’fhearr leat oiliúint shaincheaptha laistigh de d’eagraíocht, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le Urban Tide le do chuid riachtanas a phlé.

 

 • Intreoir Ghinearálta ar na Sonraí Oscailte - Eolas agus tuiscint a fhorbairt ar cad is sonraí oscailte ann agus an méid a chiallaíonn siad do shaoránaigh agus don earnáil phoiblí.

Ar líne, 1 lá, €75

Déardaoin, an 1ú Meán Fómhair 2022

Dé Céadaoin, an 21ú Meán Fómhair 2022

Dé Máirt, an 4ú Deireadh Fómhair, 2022

 

 • Réamheolas ar an Treoir maidir le Sonraí Oscailte - Foghlaim faoin méid a chaithfidh Comhlachtaí Earnála Poiblí a dhéanamh mar gheall ar an Treoir nua de chuid an AE maidir le Sonraí Oscailte, agus an dóigh lena dhéanamh. 

Ar líne, 1 lá, €96

Déardaoin, an 6ú Meán Fómhair, 2022

Dé Céadaoin, an 5ú Deireadh Fómhair, 2022

 

 • Iniúchtaí Sonraí Oscailte & Foilsiú Sonraí - Eolas níos praiticiúla a fhorbairt faoi shonraí oscailte a fhoilsiú i gcomhréir leis na Treoirlínte um Fhoilsiú Sonraí Oscailte.

Ar líne, 2 lá, €96

Dé Céadaoin, an 14ú agus Déardaoin, an 15ú Meán Fómhair 2022

Dé Céadaoin an 26ú agus Déardaoin, an 27ú Deireadh Fómhair, 2022

 

 • Réamheolas ar Anailísíocht agus Léirshamhlú Sonraí - Foghlaim an dóigh le bheith ag obair leis an anailísíocht d’fhonn léargas agus léirshamhluithe a fhorbairt a ghabhfaidh spéis daoine.

Ar líne, 2 lá, €160

Dé Céadaoin, an 28ú agus Déardaoin, an 29ú Meán Fómhair 2022

 

 • Teicnící Anaithnidithe Sonraí - fágann an t-anaithnidiú gur féidir sonraí a fhoilsiú gan aon phrionsabail cosanta sonraí a shárú trí dhíphearsanú agus comhiomlánú.

Ar líne, 1 lá, €160

Déardaoin, an 20ú Meán Fómhair, 2022

Dé Céadaoin, an 12ú Deireadh Fómhair, 2022

 

 • Réamheolas ar Shonraí Nasctha - An dea-chleachtas is inmholta d'fhonn blúirí sonraí a nochtadh, a chomhroinnt agus a chomhcheangal.

Ar líne, 0.5 lá, €160

Dé Máirt, an 22ú Meán Fómhair, 2022 (maidin)

Déardaoin, an 13ú Deireadh Fómhair 2022 (iarnóin)