OILIÚINT SONRAÍ OSCAILTE - DÁTAÍ NUA 2023 SCAOILTE

July 13, 2022

Tá sé chúrsa oiliúna nua ar shonraí oscailte agus ar bhainistíocht ghinearálta sonraí ar fáil anois d'fhostaithe de chuid na hearnála poiblí.  Seo a leanas iad;

  • Intreoir Ghinearálta ar na Sonraí Oscailte
  • Réamheolas ar an Treoir maidir le Sonraí Oscailte
  • Iniúchtaí Sonraí Oscailte & Foilsiú Sonraí
  • Réamheolas ar an Anailísíocht & Léirshamhlú Sonraí
  • Teicnící Anaithnidithe Sonraí
  • Réamheolas ar Shonraí Nasctha

 

Tá Urban Tide, i gcomhpháirt le hOllscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, tar éis na cúrsaí seo a athfhorbairt go sonrach d’fhoireann na hearnála poiblí in Éirinn.

Tá na cúrsaí á reáchtáil ar líne ach tá súil againn, áfach, go mbeidh oiliúint duine le duine ann arís sna míonna beaga atá amach romhainn. Is féidir teacht ar NASF do d’eagraíocht agus é a chur isteach anseo agus cúrsaí ar leith a chur in áirithe trí Eventbrite.

Ag brath ar leibhéil ráchairte, beidh cúrsaí eile ann ar an mbliain seo chugainn, féach thíos na sonraí ar na cúrsaí. 

Dá mb’fhearr leat oiliúint shaincheaptha laistigh de d’eagraíocht, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le Urban Tide le do chuid riachtanas a phlé.

 

Ar líne Ireland OD Initiative - General Intro to Open Data, €96

31ú Eanáir 2023

7ú Márta 2023

 

Ar líne Ireland OD Initiative - Open Data Directive, €96

2ú Feabhra 2023

15ú Márta 2023

 

Ar líne Ireland OD Initiative -Data Analytics & Visualisation, €160

28ú Feabhra & 1 Márta 2023

22ú & 9ú Márta 2023

 

Ar líne Ireland OD Initiative - Audits & Data Publication, €96

8ú & 9ú Feabhra 2023

8ú & 9ú Márta 2023

 

Ar líne Ireland OD Initiative - Data Anonymisation Techniques, €160

22ú Feabhra 2023

29ú Márta 2023

 

Ar líne Ireland OD Initiative - Introduction to Linked Data, €160

2ú Márta 2023