Tugann Cásanna Staidéir samplaí den úsáid reatha Shonraí Oscailte, fad atá scéal á insint acu leis na sonraí agus tionchar Shonraí Oscailte a léiriú go díreach dá bharr.