Staitisticí Gaeilge do Líonraí Gaeilge (Daonáirimh 2011-2016)

Tuairimí: 59
Rátáil oscailteachta:

Achoimre: Léirítear sa tacar sonraí seo staitisticí maidir le húsáid na Gaeilge sna Líonraí Gaeilge ó na daonáirimh a rinneadh sna blianta 2011 agus 2016. Sainítear na Líonraí Gaeilge de réir teorainneacha Lonnaíochta nó Toghranna. Foilsítear an tacar sonraí sin ar líne tríd an Amharcóir Pleanála Teanga arna reáchtáil ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta: http://arcg.is/2nkqdMb Abstract: The dataset presents statistics from the 2011 and 2016 censuses relating to the use of Irish language for the Irish Language Networks. The Irish Language Networks are defined according to Settlement or Electoral Division boundaries. This dataset is published online through the Language Planning Viewer application run by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: http://arcg.is/2nkqdMb

Data Resources (2)

CSV
available as CSV

Data Resource Preview - Excel

Téama Timpeallacht
Dáta eisithe 2017-11-02
Dáta nuashonraithe 2018-02-16
Cloíonn an tacar sonraí leis na caighdeáin seo The INSPIRE Directive or INSPIRE lays down a general framework for a Spatial Data Infrastructure (SDI) for the purposes of European Community environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment.
Nótaí Cearta {http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/,"Copyright Government of Ireland. This dataset was created by the Department of Culture, Heritage, and the Gaeltacht using Open Data from the Central Statistics Office and Ordnance Survey Ireland. This copyright material is licensed for re-use under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",otherRestrictions,"Copyright Government of Ireland. This dataset was created by the Department of Culture, Heritage, and the Gaeltacht using Open Data from the Central Statistics Office and Ordnance Survey Ireland. This copyright material is licensed for re-use under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",otherRestrictions}
Minicíocht Nuashonraithe Riamh
Teanga English
Clúdach Geografach i bhformáid GeoJSON {"type":"Polygon","coordinates":[[[-11.2659477885, 51.2059662415],[-11.2659477885, 55.820224054], [-5.75081106972, 55.820224054], [-5.75081106972, 51.2059662415], [-11.2659477885, 51.2059662415]]]}
SRS Irish Transverse Mercator (ITM, EPSG:2157)
Méid Ingearach {"maxVerticalExtent": "1014", "verticalDomainName": "EPSG Projection 5731 - Malin Head height", "minVerticalExtent": "0"}
Eolas Dualfhoinse Ginealach Fuarthas an fhaisnéis ó Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) agus ón bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) trí Shuíomh Sonraí Oscailte Dhaonáireamh 2016 (http://census2016.geohive.ie).