Skip to content

Déan teagmháil linn

Téigh i dteagmháil

Is mór ag an Aonad Sonraí Oscailte do chuid aiseolais, ceisteanna nó tuairimí. Bímid sásta i gcónaí cloisteáil uait.

Ríomhphost
opendata@per.gov.ie

Fón
+353 1 6767571

Suíomh
Aonad Sonraí Oscailte,
An Roinn Caiteachais Phoiblí Sheachadadh PFN agus Athchóirithe,
4ú Urlár, Teach Faiche Stiabhna,
Ardán Phort an Iarla,
D02 PH42,
Éire

Lean Orainn
@GovDataIE @IRLDeptPER