Skip to content

Déan teagmháil linn

Téigh i dteagmháil

Is mór ag an Aonad Sonraí Oscailte bhur n-aiseolas, bhur gceisteanna agus bhur mbarúlacha. Bheadh lúcháir orainn cloisteáil uait..

Ríomhphost
opendata@per.gov.ie

Fón
+353 1 6767571

Suíomh
Aonad Sonraí Oscailte,
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
7-9 Rae Mhuirfean,
BAC 2,
Éire

Lean Orainn
@GovDataIE @IRLDeptPER