Déan teagmháil linn

Is mór ag an Aonad Sonraí Oscailte bhur n-aiseolas, bhur gceisteanna agus bhur mbarúlacha. Bheadh lúcháir orainn cloisteáil uait..

opendata@per.gov.ie

@GovDataIE @IRLDeptPER

+353 1 6767571

Aonad Sonraí Oscailte,
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
7-9 Rae Mhuirfean,
BAC 2,
Éire