Is é an sprioc atá ag an Tairseach Shonraí Oscailte ná Faisnéis na hEarnála Poiblí a chru ar fáil ar líne go hoscailte I bhfoirm atúsáidte. Cuirtear fáilte roimh mholtaí ar thacair sonraí ar chóir a fhoilsiú nach bhfuil nasctha leis an taorseach cheana féin. Bí i dteagmháil linn le tacair sonraí a mholadh agus cuirfear an moladh ar aghaidh chuig na comhlachtaí poiblí iomchuí.


Tacair Sonraí atá molta cheana féin