Gaeltacht Language Planning Area Boundaries Ungeneralised - OSi National Administrative Boundaries - 2015

Arna fhoilsiú ag: Ordnance Survey Ireland
6 Cosúil
Tuairimí: 14
Rátáil oscailteachta:

Teorainneacha na Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta Neamhghinearálaithe. I gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta 2012, tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta sainaitheanta ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Faoin Acht, athainmneofar an Ghaeltacht atá ann faoi láthair mar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe ag pobail sna limistéir éagsúla de réir na gcritéar pleanála teanga atá forordaithe faoin Acht. Tá Údarás na Gaeltachta freagrach faoin Acht as tacú le heagraíochtaí maidir le hullmhú agus cur i bhfeidhm na bpleananna teanga sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.Gaeltacht Language Planning Area Boundaries Ungeneralised. In line with the provisions of the Gaeltacht Act 2012, the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht has identified 26 Gaeltacht Language Planning Areas. Under the Act, the existing Gaeltacht will be redesignated as Gaeltacht Language Planning Areas provided that language plans are agreed by the communities in the various areas in accordance with the language planning criteria prescribed under the Act. Údarás na Gaeltachta is responsible under the Act for supporting organisations with regard to the preparation and implementation of the language plans in the Gaeltacht Language Planning Areas.

Data Resources (6)

HTML
ArcGIS Hub Dataset
ESRI REST
ArcGIS GeoService

Data Resource Preview - GeoJSON

Teagmhálaí OSI Data Contact
Ríomhphost Teagmhálaí custserv@osi.ie
Uimhir Ghutháin Teagmhálaí -
Téama Timpeallacht
Dáta eisithe 2017-06-23
Dáta nuashonraithe 2020-04-24
Teanga English
Lamairne https://data-osi.opendata.arcgis.com/datasets/2a2072b38dd64da69702b0249fc9284b_3

Comments [0 ]


Be the first to comment