Staitisticí Gaeilge do Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta (Daonáirimh 2011-2016)

Views: 50
Openness rating:

Achoimre: Léirítear sa tacar sonraí seo staitisticí maidir le húsáid na Gaeilge do Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta ó na daonáirimh a rinneadh sna blianta 2011 agus 2016. Foilsítear an tacar sonraí sin ar líne tríd an Amharcóir Pleanála Teanga arna reáchtáil ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta: http://arcg.is/2nkqdMb

Abstract: This dataset presents statistics from the 2011 and 2016 censuses relating to the use of Irish language for the Gaeltacht Language Planning Areas. This dataset is published online through the Language Planning Viewer application run by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: http://arcg.is/2nkqdMb

  • Go to resource

Resource: CSV

URL: http://dahg.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/5e87f100cd6d435eaff061284a58bb22/data

available as CSV

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License Creative Commons Attribution 4.0
Description
API Response Formats
    API Type
    API Access URL