Gaeltacht Language Planning Area Boundaries Ungeneralised - OSi National Administrative Boundaries

Openness rating:
Reason: Format field "GeoJSON" receives score: 3.
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietary format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)
Score updated: 20/02/2018
99 views
Government and Public Sector

Teorainneacha na Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta Neamhghinearálaithe. I gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta 2012, tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta sainaitheanta ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Faoin Acht, athainmneofar an Ghaeltacht atá ann faoi láthair mar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe ag pobail sna limistéir éagsúla de réir na gcritéar pleanála teanga atá forordaithe faoin Acht. Tá Údarás na Gaeltachta freagrach faoin Acht as tacú le heagraíochtaí maidir le hullmhú agus cur i bhfeidhm na bpleananna teanga sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.Gaeltacht Language Planning Area Boundaries Ungeneralised. In line with the provisions of the Gaeltacht Act 2012, the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht has identified 26 Gaeltacht Language Planning Areas. Under the Act, the existing Gaeltacht will be redesignated as Gaeltacht Language Planning Areas provided that language plans are agreed by the communities in the various areas in accordance with the language planning criteria prescribed under the Act. Údarás na Gaeltachta is responsible under the Act for supporting organisations with regard to the preparation and implementation of the language plans in the Gaeltacht Language Planning Areas.

Read More
ArcGIS dataset

This dataset is harvested from an ArcGIS source. When accessing a resource via the ‘Direct Link’ or the ‘Access URL’, the following message may appear, as the data is being dynamically fetched.

{"status":"Processing","processing_time":0,"count":0}
Try the ‘Direct Link’ or the ‘Access URL’ again after a few seconds and the data should be available.

Data Resources (6)

HTML
ArcGIS Open Dataset
ESRI REST
Esri Rest API
GEOJSON
GeoJSON

Data Resource Preview - KML

Additional Information

Title Gaeltacht Language Planning Area Boundaries Ungeneralised - OSi National Administrative Boundaries
Description

Teorainneacha na Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta Neamhghinearálaithe. I gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta 2012, tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta sainaitheanta ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Faoin Acht, athainmneofar an Ghaeltacht atá ann faoi láthair mar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe ag pobail sna limistéir éagsúla de réir na gcritéar pleanála teanga atá forordaithe faoin Acht. Tá Údarás na Gaeltachta freagrach faoin Acht as tacú le heagraíochtaí maidir le hullmhú agus cur i bhfeidhm na bpleananna teanga sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.Gaeltacht Language Planning Area Boundaries Ungeneralised. In line with the provisions of the Gaeltacht Act 2012, the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht has identified 26 Gaeltacht Language Planning Areas. Under the Act, the existing Gaeltacht will be redesignated as Gaeltacht Language Planning Areas provided that language plans are agreed by the communities in the various areas in accordance with the language planning criteria prescribed under the Act. Údarás na Gaeltachta is responsible under the Act for supporting organisations with regard to the preparation and implementation of the language plans in the Gaeltacht Language Planning Areas.

Contact Point name: OSI Data Contact
email: mailto:custserv@osi.ie
phone: -
Keywords Administrative, Areas, Gaeltacht, Language, Limistéir, National, Neamhghinearálaithe, Náisiúnta, OSi, OSi National Administrative Boundaries, Planning, Pleanáil, Riaracháin, Teanga, Teorainneacha Riaracháin Náisiúnta OSi, boundaries, dgigovernment, open data, osi, sonraí oscailte, teorainneacha, ungeneralised
Theme Government and Public Sector
Publisher Ordnance Survey Ireland
Issue Date 23 Jun 2017
Last Modification Date 23 Jun 2017
Publication Frequency No value
Language eng
Landing Page http://data-osi.opendata.arcgis.com/datasets/2a2072b38dd64da69702b0249fc9284b_3
Geographic Coverage -10.8708,51.4003,-6.653,55.2795