Gaeltacht Language Planning Area Boundaries Ungeneralised - OSi National Administrative Boundaries - 2015

Views: 14
Openness rating:

Teorainneacha na Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta Neamhghinearálaithe. I gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta 2012, tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta sainaitheanta ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Faoin Acht, athainmneofar an Ghaeltacht atá ann faoi láthair mar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe ag pobail sna limistéir éagsúla de réir na gcritéar pleanála teanga atá forordaithe faoin Acht. Tá Údarás na Gaeltachta freagrach faoin Acht as tacú le heagraíochtaí maidir le hullmhú agus cur i bhfeidhm na bpleananna teanga sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.Gaeltacht Language Planning Area Boundaries Ungeneralised. In line with the provisions of the Gaeltacht Act 2012, the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht has identified 26 Gaeltacht Language Planning Areas. Under the Act, the existing Gaeltacht will be redesignated as Gaeltacht Language Planning Areas provided that language plans are agreed by the communities in the various areas in accordance with the language planning criteria prescribed under the Act. Údarás na Gaeltachta is responsible under the Act for supporting organisations with regard to the preparation and implementation of the language plans in the Gaeltacht Language Planning Areas.

  • Go to resource

Resource: Shapefile

URL: https://data-osi.opendata.arcgis.com/datasets/2a2072b38dd64da69702b0249fc9284b_3.zip?outSR=%7B%22latestWkid%22%3A2157%2C%22wkid%22%3A2157%7D

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Last updated unknown
Created unknown
Format ZIP
License cc-by
Description
API response formats
    API type
    API access url